Sezon 2015  zakończą  X Długodystansowe Mistrzostwa Polski które odbędą sie 3 października w Malborku ( regulamin regat) , po raz pierwszy  odbędzie się konkurencja " KOBIET"  na łodziach 10 osobowych.  Zgłoszenia do regat są przyjmowane do dnia 25.09.2015 roku.   

Zgłoszone zostały załogi do MP.

Podczas X DMP zostanie rozegrany wyścig w kategorii  FAN ( regulamin) na łodziach 10 osobowych  a  prawo do startu uzyska pierwsze 9 załóg zgłosznych do regat  .

 Zgłoszone załogi do kategorii  FAN:

Mapa dojazdu do miejsca regat w Malborku

Mapa trasy  X Długodystanowych Mistrzostw Polski

W Bydgoszczy  w dniach 21-22.06.2015  odbywają się XI Mistrzostwa Polski, w pierwszym dniu zawodów odbyły się wyścigi na dystansie 500 metrów oraz  w kategorii FAN  na dystansie 200 m.  Wyścigi  w konkurencji Fan rozgrywane były na łodziach 10 osobowych w celu upowszechniania smoczych łodzi.

wyniki  konkurencji sportowych I dnia

Wyniki  II dnia Mistrzostw Polski

wynik  konkurencji Fan

W dniach 20-21.06.2015  na torze regatowym w Bydgoszczy odbędą się XI Mistrzostwa Polski.

Poniżej zamieszczamy  program regat gotowy na odprawę techniczną do losowania torów.

Życzymy wszystkim  zawodnikom jak najlepszych wyników na torze regatowym w Bydgoszczy  .

Program regat 

Pogram minutowy  regat

W dniu 20.06.2015 roku w Bydgoszczy podczas XI Mistrzostw  Polski  zostanie rozegrana konkurencja FAN  na łodziach 10 osobowych.  Do dnia 9.06. zgłosiły się następujace załogi:

Lp.

Nazwa  załogi

1

Gdańskie Lwy

2

Top  Gaz  Desperados

3

Stowarzyszenie Miłośników  Wody „DRAKO”  Wałcz

4

Smocza Aura

5

Drakens   Iława  I

6

Drakens   Iława  II

7

Klub Sportowy Victoria Sztum


 

Przypominamy , że zgodnie z par. 5  pkt. 4 :

"Klub do którego przechodzi zawodnik musi wystąpić o licencję pozyskanego  zawodnika najpóźniej do 31.05. danego roku  po tym terminie następuje zamknięcie  okresu potwierdzania zawodników , którzy zmienili barwy klubowe na dany sezon". 
Kluby  które pozyskały zawodnika muszą do 31.05.2015 dostarczyć do Federacji  lub wysłać (data stempla pocztowego) komplet dokumentów na wystawienie nowych licencji  ( zgoda na zmianę dotychczasowego klubu).
 
 
 

Kontakt

Polska Federacja Łodzi Smoczych

ul. Załogowa 1

80-557 Gdańsk

e-mail: poldbf@dragonboat.pl

tel./fax: 58 762 16 36