Na posiedzeniu w dniu 15.12.2018r. Zarząd PFŁS podjął decyzję o przeprowadzeniu Kursu dla sędziów.

Na posiedzeniu w dniu 15.12.2018 r. Zarząd podjął decyzję dot. składki członkowskiej za rok 2018 i na rok 2019:

Klasyfikacja klubów za rok 2018 w kategoriach: Premier Open i Mixed w łodziach 20 os. oraz Junior Open, Junior Mixed, Premier Women w łodziach 10 os.

Pobierz

2018 12 Federacja

W załączeniu do powyższych mistrzostw.
  • Zaproszenie
  • Biuletyn nr 1
  • Zasady ramowe

Zaproszenie

Biuletyn

Zasady ramowe

 

Kontakt

Polska Federacja Łodzi Smoczych

ul. Załogowa 1

80-557 Gdańsk

e-mail: poldbf@dragonboat.pl

tel./fax: 58 762 16 36