Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom mając na uwadze obecną trudną sytuację decyzją Prezesa PFŁS ostateczny termin zmiany barw klubowych został ustalony do 19.07.2020r.

Prezes PFŁS

Marek Grenda

Zarząd PFŁS ponownie prosi o uaktualnienie danych rejestrowych Klubów, Stowarzyszeń będących członkami Federacji.

W związku z zagrożeniem COVID-19 i przedłużającymi się ograniczeniami, wychodząc na przeciw oczekiwaniom Klubów, decyzja Prezesa PFŁS termin zmiany barw klubowych zostaje wydłużony do 30.06.2020r.

Prezes PFŁS

Marek Grenda

 

W związku z licznymi pytaniami i oczekiwaniami w sprawie zaleceń dotyczących prowadzenie zajęć na akwenach wodnych dotyczących dyscypliny Łodzie Smocze informuję, że PFŁS na podstawie :

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maj 2020 r. – „w sprawie stanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ”

 

Nie jest w stanie wydać jednoznacznych zaleceń dotyczących bezpiecznej organizacji zajęć na otwartych akwenach dla naszej dyscypliny.

 

Jednocześnie informuję , że prowadzone są konsultacje w sprawie zapisów w rozporządzeniu z odpowiednimi instytucjami, związkami, ministerstwem.

Bardzo proszę o rozsądek i maksymalne zachowanie bezpieczeństwa przy próbie organizacji takich zajęć. Należy pamiętać, że całkowita odpowiedzialność za ich przebieg spoczywa na zarządach klubów zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 16 maja 2020.

Prezes PFŁS

Marek Grenda

Zostały odwołany Klubowe Mistrzostwa Świata 2020. Poniżej więcej informacji:

pobierz

Kontakt

Polska Federacja Łodzi Smoczych

ul. Załogowa 1

80-557 Gdańsk

e-mail: poldbf@dragonboat.pl

tel./fax: 58 762 16 36