Zarząd PFŁS przypomina o regulacji zobowiązań - opłaty składki członkowskiej - wynikającej ze statutu PFŁS, zgodnie z art.6.3. pkt5.

W razie nie wywiązania się z obowiązków statutowych członków PFŁS Zarząd zobowiązany jest zastosować zapis z art. 8.1. pkt.3 ( dotyczy utraty członkowstwa PFŁS).

Składki należy wpłacać na konto   nr. 62 1440 1345 0000 0000 0226 2606                

TERMIN UREGULOWANIA ZALEGŁYCH SKŁADEK

WYZNACZA SIĘ do 10.12.2017.

SKŁADKA BIEŻACA ZA ROK 2017 : do 31.12.2017.

                              

                                                                                         Za Zarząd PFŁS

                                                                                        Marek Grenda

                                                                                             PREZES

W dniu 07.10.2017r. odbyły się  w Lidzbarku XII Otwarte  Długodystansowe Mistrzostwa Polski . Bezpośrednim ogranizatorem bardzo dobrze

zorganizowanych Mistrzostw było Stowarzyszenie "Lidzbarscy Sportowcy" im.Ryszarda Folgarta.

Ogółem w Mistrzostwach brało udział  27 załóg klubowych  oraz 10 załóg w kategorii "FAN"  w wyścigu dodatkowym o "Puchar Nadleśnictwa Lidzbark"

Mistrzostwa odbyły się  na łodziach 12 osobowych ( 10 wiosłujących + Sternik i dobosz).

WYNIKI  MISTRZOSTW POLSKI   rozegranych w dniu 7.10.2017 r.

Poster Media

dot. wioseł w konkurencji SPORT podczas Długodystansowych Mistrzostw Polski w dniu 07.10.2017r.

Przypominamy, iż zgodnie z pkt. 9.1. Regulaminu XII Otwartych Długodystansowych Mistrzostw Polski im. Ryszarda Folgarta załogi startują na własnych wiosłach zgodnych z wymiarami IDBF

Start załogi na wiosłach niezgodnych z regulaminem (wiosło za długie, za szerokie, etc.) powoduje dyskfalifikację załogi w danym wyścigu.

 

 

 

dot. Długodystansowych Mistrzostw Polski w dniu 07.10.2017r.:

Przypominamy o składaniu wniosków o wydanie licencji zawodniczych do uprawnia łodzi smoczych. 

Ostateczny termin nadesłania wniosków upływa w dniu 23.09.2017r.

Kontakt

Polska Federacja Łodzi Smoczych

ul. Załogowa 1

80-557 Gdańsk

e-mail: poldbf@dragonboat.pl

tel./fax: 58 762 16 36