Ostatnie dni na

Utworzono: czwartek, 28, maj 2015

Przypominamy , że zgodnie z par. 5  pkt. 4 :

"Klub do którego przechodzi zawodnik musi wystąpić o licencję pozyskanego  zawodnika najpóźniej do 31.05. danego roku  po tym terminie następuje zamknięcie  okresu potwierdzania zawodników , którzy zmienili barwy klubowe na dany sezon". 
Kluby  które pozyskały zawodnika muszą do 31.05.2015 dostarczyć do Federacji  lub wysłać (data stempla pocztowego) komplet dokumentów na wystawienie nowych licencji  ( zgoda na zmianę dotychczasowego klubu).
 
 
 

Kontakt

Polska Federacja Łodzi Smoczych

ul. Załogowa 1

80-557 Gdańsk

e-mail: poldbf@dragonboat.pl

tel./fax: 58 762 16 36