MP łodzi smoczych, Bydgoszcz 23.09.2023

Utworzono: piątek, 08, wrzesień 2023

1. Regulamin SPORT i FAN do pobrania w kalendarzu imprez: regulaminy

2. Zgłoszenie załogi SPORT: zgłoś

3. Zgłoszenie załogi FAN: zgłoś

4. Wnioski o wydanie nowej licencji: wyślij wniosek nowy

5. Wniosek o wznowienie licencji: wyślij wznowienie

6. Lista imienna deklaracje: pobierz

7. Lista załogi: pobierz

Kontakt

Polska Federacja Łodzi Smoczych

ul. Załogowa 1

80-557 Gdańsk

e-mail: poldbf@dragonboat.pl

tel./fax: 58 762 16 36