Komunikat dot. prowadzenia zajęć dyscypliny Łodzie Smocze

Utworzono: niedziela, 17, maj 2020 Dorota Orzeł

W związku z licznymi pytaniami i oczekiwaniami w sprawie zaleceń dotyczących prowadzenie zajęć na akwenach wodnych dotyczących dyscypliny Łodzie Smocze informuję, że PFŁS na podstawie :

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maj 2020 r. – „w sprawie stanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ”

 

Nie jest w stanie wydać jednoznacznych zaleceń dotyczących bezpiecznej organizacji zajęć na otwartych akwenach dla naszej dyscypliny.

 

Jednocześnie informuję , że prowadzone są konsultacje w sprawie zapisów w rozporządzeniu z odpowiednimi instytucjami, związkami, ministerstwem.

Bardzo proszę o rozsądek i maksymalne zachowanie bezpieczeństwa przy próbie organizacji takich zajęć. Należy pamiętać, że całkowita odpowiedzialność za ich przebieg spoczywa na zarządach klubów zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 16 maja 2020.

Prezes PFŁS

Marek Grenda

Kontakt

Polska Federacja Łodzi Smoczych

ul. Załogowa 1

80-557 Gdańsk

e-mail: poldbf@dragonboat.pl

tel./fax: 58 762 16 36