Komunikat - Regulacja zobowiązań za rok 2019

Utworzono: sobota, 28, grudzień 2019 Dorota Orzeł

Życząc Państwu pomyślności w nadchodzącym 2020 roku przypominamy o uregulowaniu za rok 2019 zobowiązań Statutowych a w szczególności dot. pkt. 6.5 Statutu cyt.: "regularnie opłacać składki członkowskie i inne świadczenia na rzecz Federacji w wysokości ustalonej przez Zarząd Federacji".

Na Posiedzeniu Zarządu w dniu 15.12.2018r. Zarząd ustalił składkę członkowską na rok 2019 w wysokości 500,00 (słownie: pięćset złotych). Składkę należy uregulować do 31.12.2019r.

Więcej informacji tutaj:

Statut

Komunikat o składce

Kontakt

Polska Federacja Łodzi Smoczych

ul. Załogowa 1

80-557 Gdańsk

e-mail: poldbf@dragonboat.pl

tel./fax: 58 762 16 36