Skladka członkowska za rok 2018 i 2019

Utworzono: środa, 16, styczeń 2019 Dorota Orzeł

  1. Uregulowanie składki członkowskiej za rok 2018

Zarząd PFŁS przypomina o statutowym uregulowaniu składki członkowskiej PFŁS za rok 2018 do dnia 31.01.2019r. Składka za rok 2018 wynosi 300,00zł. Po terminie 31.01.2019. wobec klubów , stowarzyszeń zalegających ze składkami członkowskimi zostanie wszczęta procedura zgodna ze statutem PFŁS.

  1. Podniesienie składki członkowskiej PFŁS

Na Posiedzeniu w dniu 15.12.2018r. Zarządu PFŁS podjął decyzję o podniesieniu składki członkowskiej PFŁS. Na posiedzeniu złożono dwie propozycje składek: 400,00zł i 500,00zł.

W wyniku głosowania składka od roku 2019 została ustalona w wysokości 500,00zł (Uprawnionych do głosowania 5 osób. 4 osoby były za składką 500,00zł, jedna osoba była za składką 400,00zł).

Kontakt

Polska Federacja Łodzi Smoczych

ul. Załogowa 1

80-557 Gdańsk

e-mail: poldbf@dragonboat.pl

tel./fax: 58 762 16 36