Klasyfikacja Klubów za rok 2018

Utworzono: sobota, 12, styczeń 2019 Dorota Orzeł

Klasyfikacja klubów za rok 2018 w kategoriach: Premier Open i Mixed w łodziach 20 os. oraz Junior Open, Junior Mixed, Premier Women w łodziach 10 os.

Pobierz

Kontakt

Polska Federacja Łodzi Smoczych

ul. Załogowa 1

80-557 Gdańsk

e-mail: poldbf@dragonboat.pl

tel./fax: 58 762 16 36