komunikat

Utworzono: środa, 22, listopad 2017

Zarząd PFŁS przypomina o regulacji zobowiązań - opłaty składki członkowskiej - wynikającej ze statutu PFŁS, zgodnie z art.6.3. pkt5.

W razie nie wywiązania się z obowiązków statutowych członków PFŁS Zarząd zobowiązany jest zastosować zapis z art. 8.1. pkt.3 ( dotyczy utraty członkowstwa PFŁS).

Składki należy wpłacać na konto   nr. 62 1440 1345 0000 0000 0226 2606                

TERMIN UREGULOWANIA ZALEGŁYCH SKŁADEK

WYZNACZA SIĘ do 10.12.2017.

SKŁADKA BIEŻACA ZA ROK 2017 : do 31.12.2017.

                              

                                                                                         Za Zarząd PFŁS

                                                                                        Marek Grenda

                                                                                             PREZES

Kontakt

Polska Federacja Łodzi Smoczych

ul. Załogowa 1

80-557 Gdańsk

e-mail: poldbf@dragonboat.pl

tel./fax: 58 762 16 36